Emotionsfokuseret - neuroaffektiv terapi

Om stammen

Som logopæd med 15 års erfaring med arbejdet med mennesker, der stammer, er jeg naturligvis meget optaget af stammen som fysisk fænomen, dvs. den konkrete fysiske manifestation i form af blokeringer, gentagelser og forlængelser. Dog ligger min største interesse i, hvad stammen betyder på det psykologiske plan. Altså min interesse ligger i hvad stammen har betydet for dig i forhold til, hvordan du lever dit liv. Det er jo ikke altid til at adskille og oftest er det sådan, at det er to sider af den samme mønt.

I mit arbejde som logopæd oplever jeg dog meget ofte, at der er nogle psykologiske faktorer, der spiller ind og er forstyrrende i forhold til at kunne bruge stammemodificerende teknikker.

Igennem min uddannelse som terapeut og særligt igennem min interesse indenfor det neuroaffektive forskningsfelt har jeg nu en viden, der er yderst anvendelig og berigende i arbejdet med stammen, som et supplement til det traditionelle logopædiske arbejde.

Hvis du har lyst og brug for at arbejde med din stammen i et mere psykologisk/terapeutisk perspektiv, kan jeg tilbyde neuroaffektiv tilgang i dit arbejde med din stammen.

Jeg tager udgangspunkt i Steven Porges Polyvagale teori, der omhandler det autonome nervesystem, dvs. det hierarkisk opbyggede nervesystem, samt Daniel Siegels teorier omkring psykisk sundhed. Siegel taler om ”The Triangle of well-being”, hvor neural, dvs. hjernemæssige, integration er omdrejningspunktet.

Siegels tanker er i tråd med den polyvagale teori og integrationen går på at få den kognitive hjernebark bedre integreret med den affektive (følelsesmæssige) ubevidste hjernestamme og med kroppen.

Stammen er ofte relateret til taleangst og den sociale kommunikation er ofte påvirket af stammen. Dette kan gøre det svært  hjernemæssigt at fungere i det system Porges kaldes ”The Social engagement System”, som er den måde vores hjerne arbejde på, når vi føler os trygge. (Se under menupunkt om terapi.) Stammeangsten kan gøre at din hjerne i stedet skifter arbejdsmode til et udviklingsmæssigt tidligere system og vil gå enten i kamp/flygt beredskab og dvs. du begynder at spænde endnu mere op i de dine talemuskler eller til det tredje og ældre system, hvor din hjernen lukker helt ned.

Ydermere er jeg inspireret af Diana Fosha og den tilknytningsorienterede tilgang hun har til terapeutisk arbejde. Dvs. at vi i arbejdet også vil kikke på, hvilke tilknytningsmønstre, der kan influere på, hvordan du håndterer din stammen og din måde at relatere dig til andre mennesker på. Og i denne sammenhæng vil vi bruge her og nu situationer, dvs. også se på, hvordan det fx udspiller sig mellem dig og mig i vores samarbejde. Dette giver nemlig nogle vigtige informationer, som du kan tage med ud og bruge i dit øvrige liv.